سرامیک نیترید آلومینیوم

پیشرو چین است ورق نیترید آلومینیوم ، سرامیک مقاوم در برابر سایش بازار محصول