سرامیک Cordierite

پیشرو چین است بسترهای سرامیکی فلزی شده ، فیلتر لانه زنبوری سرامیکی بازار محصول