سرامیک اکسید آلومینیوم

پیشرو چین است اجزای سرامیکی آلومینا ، سرامیک قابل کار با دمای بالا بازار محصول